Giới Thiệu

CHÍNH SÁCH

Ngày Đăng : 27/07/2017 - 9:31 PM
Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để..

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngày Đăng : 14/04/2016 - 10:23 PM
Công ty TNHH VIETMED HCM được thành lập ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Tp HCM. Ngay từ khi thành lập, Ban giám đốc Vietmed HCM đặt nhiệm vụ tiên phong là nghiên cứu, phát triển và cung..