Sản Phẩm chi tiết

XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS COV

0
  • Giá bán: liên hệ (VAT)

    • Mã sản phẩm: LUMIPULSE G SARS-COV-2 AG
XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS COVI
Thông tin chung về xét nghiệm:
- Tên xét nghiệm: Xét nghiệm định lượng kháng nguyên virus SARS COV 2 Ag
- Nguyên lý: Miễn dịch enzyme hoá phát quang (CLEIA)
- Mẫu bệnh phẩm: Dịch tỵ hầu, dịch tỵ hầu trong dịch vận chuyển mẫu RT-PCR, nước bọt
- Thời gian xét nghiệm: 25 phút
- Tương quan 100% với RT-PCR tại ngưỡng cắt Ct <= 32
- Japan PMDA chấp thuận vào ngày 19 tháng 06 năm 2020. Hiện nay, xét nghiệm này được duyệt trong Guideline mới nhất của Nhật Bản phiên bản 3.1 tháng 03/2021 cho mục đích sử dụng là kháng nguyên định lượng
- Nước sản xuất: Nhật bản
- Thiết bị xét nghiệm: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động của hãng Fujirebio Inc, gồm: Lumipulse G-600II (60test/h) & Lumipulsse G-1200 (120test/h).
#lumipulse #fujirebio #sarscov2 #vietmedhcm

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại